Windpark De Drentse Monden en Oostermoer stap verder in besluitvorming

In de Veenkoloniën komt een windpark met 45 windturbines. Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag een besluit genomen over hoe het inpassingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer er uit zal komen te zien. Dat schrijft hij op 19 september in een brief aan de Tweede Kamer. Windenergiepark De Drentse Monden heeft een geplande omvang van circa 150 MW (45 turbines) en draagt hiermee substantieel bij aan de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020. Met dit besluit kan het windenergiepark voor eind 2020 gerealiseerd worden. 
De minister (VVD) past zijn plannen op drie punten aan, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat doet hij op basis van alle ingediende zienswijzen, gesprekken met de initiatiefnemers, het provinciaal bestuur en de directie van Astron.
In Drouwenermond zouden twee rijen windmolens komen, waardoor inwoners ingesloten raakten. De zuidelijke rij wordt nu geschrapt. Daardoor komt het aantal turbines in het gebied uit op 45, in plaats van 50.
Beroep
Het besluit windpark De Drentste Monden en Oostermoer  ligt ter inzage van  7 oktober 2016 tot en met 18 november 2016. In deze periode kan iedereen die een zienswijze op het ontwerp inpassingsplan heeft ingediend, beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Astron

Daarnaast heeft Kamp afspraken gemaakt met het bestuur van Astron, omdat de molens de met elektromagnetische straling de LOFAR-telescoop kunnen verstoren. De techniek waarvan gebruik zal worden gemaakt bij de turbines in de Drentse Monden en Oostermoer, reduceert deze straling waardoor de kwaliteit van het onderzoek van Astron zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. 
Verlichting
Tot slot worden veranderingen doorgevoerd wat betreft verlichting van de turbines. Normaal gesproken knipperen er ‘s nachts rode lampen, maar in het defnitieve inpassingsplan branden de lampen continu. Bij helder weer wordt de verlichting gedimd. Zo wordt de nachtelijke hinder voor de omgeving beperkt.
 
De volledige brief van het ministerie van Economische Zaken en het convenant met Astron zijn hier te lezen.