Waarom staan de molens stil?

Het in bedrijf stellen en opleveren van de windturbines nadat ze bouwkundig zijn afgerond, is een tijdrovend proces. Op dit moment is nog steeds geen van de windturbines gereed voor oplevering en zijn alle windturbines nog volledig in beheer bij de bouwer: Nordex.

Indien Nordex dat voor haar werkzaamheden noodzakelijk acht, dan kan het gebeuren dat de bouwer beslist om tijdelijk alle turbines in het windpark stil te zetten. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met zaken die in één keer worden aangepakt in alle windturbines. Ook kan de oorzaak zijn gelegen in een technisch probleem in één turbine waarvan de oorzaak niet direct wordt begrepen. Uit voorzorg zet Nordex in die situatie alle turbines tijdelijk stil om zeker te stellen dat eenzelfde probleem zich niet ook in andere turbines gaat voordoen.

Om alle windmolens na te kijken staan ze enige tijd allemaal stil.