Visualisaties en bijeenkomst over buurtprojecten

Visualisaties van Nordex N131

We hebben visualisaties laten maken van de windturbines waarmee Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt gebouwd. U kunt op meerdere punten in het gebied staan en daar realistische visualisaties bekijken. Hiervoor is de windturbine Nordex N131 gebruikt met een ashoogte van 145 meter en een rotordiameter van 131 meter. Daarmee laten de visualisaties exact zien hoe het windpark eruit komt te zien, ook qua model van de windturbine.

 Er wordt momenteel gewerkt aan de eerste windturbine. Als hierover of over andere aspecten van het windpark vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u ons altijd bereiken via info@drentsemondenoostermoer.nl
De werkzaamheden waarmee is begonnen, bestaan onder andere uit het aanleggen van een weg vanaf de Drentse Mondenweg / N379 naar de plek van de windturbine en het aanleggen van een kraanopstelplaats (zie foto hieronder). Ook worden elders in het gebied in opdracht van Enexis Netbeheer elektriciteitskabels ten behoeve van het windpark aangelegd. Voor een overzicht van de werkzaamheden en planning verwijzen we u graag naar dit bericht op onze website.
Tevens wordt er een inkoopstation gebouwd. De elektriciteitskabels uit de eerste windturbine – en later ook de overige windturbines in deze lijn – komen in dit gebouw samen. Vanaf daar gaat de opgewekte elektriciteit het elektriciteitsnetwerk op.   
 
Het inkoopstation wordt gebouwd nabij de locatie van windturbine ‘DEE 2.7’. De windturbine die momenteel wordt gebouwd, is die op locatie ‘DEE 2.1’. Tevens wordt vanaf locatie ‘DEE 2.7’ een weg aangelegd die parallel aan de watergang loopt en vervolgens aansluit op de straat 1e Exloërmond.

Het windpark in het nieuws

RTV Drenthe heeft beelden gemaakt van de eerste werkzaamheden. Klik hier voor het artikel en de bijbehorende videoreportage.
Rond diezelfde periode stond er ook een interview met Wim Wolters, algemeen directeur van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, in Dagblad van het Noorden. Klik hier voor het artikel.
Ook stond er die dag een artikel in Dagblad van het Noorden over participatie in het windpark via coöperatie De Windvogel. Klik hier voor dat artikel.
Op 12 februari diende bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening. Er was door Platform Storm verzocht alle voorbereidende werkzaamheden voor het windpark stil te leggen. Dit verzoek is afgewezen door de Raad van State. Lees meer daarover in dit artikel.

Denk mee over buurtprojecten op 27 februari

Op 27 februari kunt u ook zelf weer aan de slag met het verduurzamen van uw woongebied. De Windvogel organiseert dan een avond over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.
De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers. Deze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark de Drentse Monden en Oostermoer. 
Het doel van de coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.
Voorbeelden van buurtprojecten:

Participeer financieel in het windpark via De Windvogel

Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van  coöperatie De Windvogel. Leden kunnen vervolgens mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kan de coöperatie buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. In totaal investeren burgers via De Windvogel 2,5 miljoen euro in het windpark. Meer informatie hierover staat op www.windvogel.nl of kunt u opvragen via info@windvogel.nl.

OmgevingsAdviesRaad

De gemeente Aa en Hunze heeft het initiatief genomen voor het oprichten van een OmgevingsAdviesRaad (OAR) voor het deelgebied Oostermoer van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Een vertegenwoordiging van omwonenden, verenigingen van dorpsbelangen en WindNEE kan deelnemen in deze OAR en zo in gesprek gaan met ons als initiatiefnemers van het windpark. Daarnaast is het doel dat de OAR bepaalt hoe het gebiedsfonds wordt besteed.
Meer hierover leest u in berichten van RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden.

Gezondheid

We zijn ons ervan bewust dat er inwoners zijn met zorgen over het effect van het windpark op hun gezondheid. Met name het laagfrequent geluid wordt daarbij als vermeende oorzaak van gezondheidsproblemen benoemd. We vinden het belangrijk te benadrukken dat uit onderzoek uit binnen- en buitenland blijkt dat windturbines geen direct effect op de gezondheid van omwonenden hebben. Onder andere het RIVM concludeert dat op basis van wetenschappelijke bronnen.
Recent besteedde het televisieprogramma De Monitor van omroep KRO-NCRV hier ook aandacht aan. Dit resulteerde in twee uitgebreide artikelen met veel informatie hierover: het artikel van 14 januari 2019 en het artikel van 16 januari 2019.