Vergunningen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer onherroepelijk

De bouw van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft namelijk op 21 februari 2018 de beroepen tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard. Daarmee zijn deze nu onherroepelijk. Dit betekent dat de initiatiefnemers beginnen met de voorbereidingen voor de bouwfase.

Bouwvoorbereidingen


De voorbereiding van de bouw gaat nu van start. Wanneer de daadwerkelijke bouw precies begint, is nog niet bekend. Zodra daarover meer bekend is, melden we dat via deze website en nieuwsbrief. Wie op de hoogte wil worden gehouden van de vorderingen, kan zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief .

Uitspraak Raad van State

Er waren achttien beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op 14 en 15 september 2017 was de zitting bij de Raad van State over deze beroepen. De indieners van de beroepschriften, de bevoegde gezagen en de initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer konden hun standpunten naar voren brengen en vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden. Op 21 februari 2018 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde de ingediende beroepen ongegrond. De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te lezen. 
Hiermee zijn het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep worden ingesteld. De initiatiefnemers van het windpark zijn blij met deze uitspraak van de Raad van State, mede omdat dit windpark een flinke bijdrage levert aan de transitie naar duurzame energie in Nederland.

Informatie over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer


Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., coöperatie De Windvogel en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De 45 windmolens wekken naar verwachting 562,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als 187.500 huishoudens per jaar verbruiken (bij gemiddeld 3000 kWh per huishouden). De exacte hoogte van de windmolens is nog niet bekend, maar de tiphoogte zal minimaal 175 meter en maximaal 210 meter zijn.