‘Streven blijft om regionale bedrijven te betrekken in bouw Windpark Drentse Monden en Oostermoer’

Directie en initiatiefnemers van Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer zijn teleurgesteld dat onderaannemer Avitec (voorheen Hoornstra) uit Nieuw Buinen geen machines meer beschikbaar stelt voor het project. De directie van het bedrijf besloot daartoe na recente vernielingen en de dreiging van meer vernielingen. “Erg jammer”, aldus algemeen directeur Wim Wolters van Windmolenpark Drentse Monden Oostermoer.  “Het is vooral spijtig voor de regionale economie. De bouw van het windmolenpark voorkomen actievoerders hiermee niet, maar ze schaden wel het regionale bedrijfsleven.”
Avitec heeft in het windmolenproject een beperkte rol en zette zijn machines in voor voorbereidende werkzaamheden zoals de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen. De machines zullen nu via andere bedrijven van buiten de regio naar de bouwlocaties komen. “Dat is jammer, want we hebben juist naar de grote hoofdaannemers de wens aangegeven dat zij regionale onderaannemers zoveel mogelijk betrekken bij de bouw, zodat de economie regionaal profiteert van dit project.”

Bedrijvendag

De initiatiefnemers willen ook in de toekomst het regionale bedrijfsleven blijven betrekken bij de bouw. Zo willen ze dit voorjaar een speciale Bedrijvendag houden. Daar kunnen regionale onderaannemers zich presenteren aan enkele hoofdaannemers en hun specialismen toelichten. “Eveneens vanuit de gedachte dat de initiatiefnemers van het  project de regionale bedrijven zoveel als mogelijk willen betrekken bij de bouw en laten meeprofiteren van het project.”
Wim Wolters betreurt de vernielingen en bedreigingen van de afgelopen maanden. “Ik proef tijdens
gesprekken die ik heb gehad dat velen die praktijken veroordelen. Dat nu een onderaannemer zich
genoodzaakt voelt geen machines meer te leveren, vind ik persoonlijk een dieptepunt. Maar ik heb
goede hoop dat vernielers en bedreigers opgespoord zullen worden. Voor de bouw zelf heeft het
geen gevolgen. Die is inmiddels gestart en deze zomer zal de eerste turbine er staan en stroom
leveren.”