Rotorbladen OM-1.3 gemonteerd;
komende maand demontage RH-3.6Nabij de Dideldomweg is de herbouw van windturbine OM-1.3 nagenoeg afgerond. Alleen de rotorbladen moeten nog worden gemonteerd. Het afronden van de bekabeling en technische installaties in de windturbine neemt nog geruime tijd in beslag. Naar verwachting levert de turbine in april weer elektriciteit aan het net. Vier windturbines in dezelfde OM-1 lijn stonden vanwege de werkzaamheden aan turbine OM-1.3 de afgelopen tijd stil. Die turbines zijn op 21 februari weer in bedrijf gesteld. De grote kraan die wordt gebruikt bij de montage van de torendelen, nacelle, hub en rotorbladen, wordt na de hijswerkzaamheden gedemonteerd.

De kraan verhuist naar de windturbine RH-3.6, aan de Gasselternijveenschedreef. Die windturbine staat al enige tijd stil na een storing. Om de schade van deze storing en de mogelijke gevolgschade in beeld te brengen en vervolgens goed te kunnen herstellen zal de windturbine worden gedemonteerd. De torendelen en de rotorbladen blijven op de locatie van turbine RH-3.6 liggen. Enkele andere onderdelen worden elders onderzocht, zonodig hersteld, getest en daarna teruggebracht naar de locatie van turbine RH-3.6.   Zodra de weersomstandigheden het toelaten start bij RH-3.6 de demontage van de turbine-onderdelen. Als de onderdelen zijn hersteld, volgt later dit jaar de montage van de gehele windturbine.