Resultaat enquête: Omwonenden geven voorkeur aan projecten voor financiële steun door windpark

Een ruime meerderheid van de omwonenden van het windpark vindt dat geld dat het windpark ter beschikking wil stellen voor een te vormen fonds, verdeeld moet worden over sociale en/of duurzame projecten in de omgeving. Een kleiner deel wil het geld onder omwonenden verdelen. Dat zijn enkele uitkomsten van de enquête die het windpark begin van het jaar hield. De resultaten op hoofdlijnen zijn inmiddels gedeeld met provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze en Stadskanaal.

Inzenders van de windpark-enquête konden maximaal twee keuzes aangeven. Dat leverde 650 unieke reacties op met 1077 keuzes  De inzenders van de enquête noemden soms zelf al voorbeeld-projecten die in hun ogen steun verdienen. Projecten die werden aangedragen, lopen uiteen van het stimuleren van natuurprojecten en biodiversiteit of het verduurzamen van woningen tot het stimuleren van de regionale economie. Maar ook armoedebestrijding, het stimuleren van starters of het versterken van de band in buurten of dorpen werden genoemd.

Meedenken
Veel inzenders willen graag verder meedenken over besteding van het geld. Daarvoor hebben zich 107 mensen aangemeld. Deze omwonenden hebben hun contactgegevens achtergelaten. Van die 107 reacties komen er (op basis van de opgegeven postcode) 96 uit het gebied binnen een straal van 10x tiphoogte. Dit komt overeen met ca. 85%. De meeste aanmeldingen komen uit de gemeente Borger-Odoorn, Stadskanaal en Musselkanaal.

Vorming fonds
Het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben ook toegezegd een bijdrage te leveren aan een te vormen fonds. Het geld van de overheden en van het windpark moet uiteindelijk ten goede komen aan burgers in de gemeenten Borger-Odoorn, AA en Hunze en Stadskanaal die wonen binnen de invloedsfeer van het windpark. Deze bedraagt ca. 10x de tiphoogte van een turbine, waardooor ongeveer de helft van deze burgers in de provincie Groningen woont. De provincie Drenthe heeft op dit moment de regie bij de vorming van dit gebiedsfonds.

Voorbeelden
De initiatiefnemers werden via de enquête ook benaderd  met de vraag of het windpark vooruitlopend op de komst van het Gebiedsfonds alvast projecten financieel wil ondersteunen. Aan twee projecten in de gemeente Borger-Odoorn is inmiddels een financiële toezegging gedaan van 10.000 EURO elk. Publiciteit rond die projecten leidde tot nog enkele nieuwe aanvragen.