Uw voordeel halen uit het park

Iedereen kan op een eigen manier meedoen aan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.  U kunt daardoor uw eigen voordeel halen uit het windpark.
Dat kan op drie manieren:
1. Lidmaatschap van / deelname via De Windvogel.
2. Pure Energie doet bewoners van de regio een aanbod voor verlaagde energieprijzen. Dat aanbod geldt voor omwonenden, op basis van hun postcode.
3. Obligatielening Oostermoer