Uw voordeel halen uit het park

Iedereen kan op een eigen manier meedoen aan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.  U kunt daardoor uw eigen voordeel halen uit het windpark.
Eén mogelijkheid om deel te nemen is al afgerond: via De Windvogel.
De initiatiefnemers werken aan meer mogelijkheden om te participeren, aansluitend bij de wensen van bewoners. Die voorstellen worden eerst besproken met de Omgevings Advies Raad van Oostermoer. Zodra deze zijn vastgesteld, vindt u uitleg over die mogelijkheden op deze pagina.

Pure Energie doet bewoners van de regio een aanbod voor verlaagde energieprijzen. Dat aanbod geldt voor omwonenden, op basis van hun postcode.

Investeren via coöperatie De Windvogel