Oproep tot uitstel windpark erg spijtig

De initiatiefnemers van windpark Drentse Monden en Oostermoer vinden het erg jammer dat een meerderheid van de Tweede Kamer oproept het project uit te stellen. De voornaamste reden hiervoor is dat deze oproep schadelijk is voor het aanpakken van het klimaatprobleem en het behalen van de afspraken uit het Energieakkoord.
De initiatiefnemers reageren hiermee op de motie van SP en PvdA die vandaag (20 december) in de Tweede Kamer is aangenomen. De oproep is om tijdens een bezinningsperiode te zoeken naar alternatieven die evenveel energie opwekken als de geplande 45 windmolens in dit gebied.
De initiatiefnemers van het park zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., De Windvogel, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Zij wijzen erop dat de vergunningen al zijn verstrekt. Die kunnen niet zomaar worden ingetrokken. Bovendien zijn deze vergunningen verstrekt na de benodigde procedures, inclusief onderzoeken die aantonen waarom het windpark hier past. Daarnaast zijn alle gebruikelijke inspraakprocedures gevolgd.
Het is alleen nog aan de Raad van State om een oordeel te vellen over het plan. Die uitspraak wordt in de loop van 2017 verwacht. De initiatiefnemers vinden dat deze motie er niet aan bijdraagt om de verhoudingen in het gebied te herstellen. Het wekt de indruk dat het windpark nog eenvoudig kan worden geannuleerd. Dat zet inwoners op het verkeerde been. Dat brengt de rust niet terug.

Het belangrijkste vinden de initiatiefnemers nog dat deze discussie de omslag naar duurzame energie beschadigt en vertraagt. Om de energietransitie binnen enkele decennia helemaal af te ronden, moeten we nu echt aan de slag. Alle energiebronnen zijn daarbij hard nodig. Van windmolens op zee en land tot zonnepanelen, aardwarmte en nog meer technieken. Het is niet het verhaal van of-of, maar van en-en. Het accepteren van windmolens in de leefomgeving is één van de pijlers onder een succesvolle energietransitie en het halen van de afspraken uit het Energieakkooord. Dat is keihard nodig om de alsmaar sneller gaande klimaatverandering af te remmen. Volgens de initiatiefnemers is er daarom geen tijd meer te verliezen.
Deze oproep van een meerderheid van de Tweede Kamer over windpark Drentse Monden en Oostermoer vertraagt en beschadigt dit belangrijke proces. De initiatiefnemers beseffen zeer zeker dat dit windpark een grote verandering is voor de mensen in dit gebied. Maar dat is een verandering die veel Nederlanders de komende jaren moeten doormaken. Op veel plekken komen windmolens, zonnepanelen en andere energie-installaties. Dat is nodig om grote negatieve gevolgen van klimaatverandering, ook in Nederland, te beperken. Daarnaast is het juist al heel lang de wens en intentie van de initiatiefnemers dat bewoners participeren in het windpark en er dus ook van profiteren. Bovendien leveren de 45 geplande windmolens veel groene stroom, evenveel als 150.000 huishoudens in een jaar verbruiken. Dat is evenveel als 16 plaatsen gelijk in omvang als Stadskanaal. Daar kunnen we niet mee wachten.