Verruiming werktijden voor hijswerkzaamheden

De hijswerkzaamheden voor de bouw van de resterende windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunnen vanaf nu -bij uitzondering- ook in de avond en nacht plaatsvinden. Als bijvoorbeeld pas aan het eind van een werkdag het weer verbetert en hijsen mogelijk wordt, hoeft de bouw niet te stoppen. De hijswerkzaamheden mogen dan worden voortgezet buiten de reguliere werktijden. Omgekeerd geldt hetzelfde: als de verwachting is dat het weer aan het eind van de werkdag verslechtert, start de bouw die dag eerder.

Het windpark heeft een ontheffing gekregen op basis van artikel 8.3 lid 2 Bouwbesluit 2012 voor het mogen uitvoeren van bedrijfsmatige bouwwerkzaamheden buiten de gestelde werkdagen en -tijden zoals bepaald in artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012. De aanvraag voor het verkrijgen van de ontheffing was vooraf besproken met werkgroep Bouw & Techniek van de Omgevingsadviesraad in Aa en Hunze.

Aan de ontheffing zijn diverse voorwaarden verbonden. Zo mag per locatie maximaal vijf achtereenvolgende nachten van de ontheffing gebruik gemaakt worden. Geluidshinder moet worden beperkt door alleen de hoogst noodzakelijke machines te gebruiken.

Door de ontheffing kan de veiligheid tijdens de werkzaamheden worden gewaarborgd. Bovendien wordt voorkomen dat de bouwplanning uitloopt en blijft de periode dat bouwverkeer aanwezig is, beperkt.

Melden

Het windpark meldt vooraf wanneer ze gebruik wil maken van de ontheffing. Dat gebeurt (onder het tabblad Actueel) op de website www.drentsemondenoostermoer.nl/Werktijden

Meldingen over het geluid van de werkzaamheden en de verlichting kunnen worden gedaan aan info@drentsemondenoostermoer.nl of via 085 016 1358.