‘Nu voordelen voor de regio aangrijpen’

Er komt geen herziening bij de Raad van State over de besluitvorming rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dat besluit maakte de Raad van State woensdagochtend (17 april) bekend. Algemeen Directeur Wim Wolters van het windpark: “Wij zijn blij met deze uitspraak. Deze bevestigt dat er geen gronden zijn het eerdere oordeel (in februari 2018) van de Raad van State te herzien. Ik verwacht dat alle partijen die uitspraak van ons hoogste rechtscollege nu ook respecteren.”

De afgelopen maand is niet alleen de bouw van de eerste turbine begonnen maar zijn ook de eerste gesprekken gevoerd binnen de Omgevings Adviesraad in de gemeente Aa en Hunze. “Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter zit daar een brede vertegenwoordiging van inwoners aan tafel. Samen bespreken ze bijvoorbeeld de wijze waarop de bouw gaat plaatsvinden, over de vorming van een Omgevingsfonds, of over wat inwoners gaan merken van de komst van het windpark”, aldus Wolters. “We waarderen dat het gesprek in de Omgevingsadviesraad is begonnen en we gaan daar graag mee door. “