Nieuws over het Gebiedspakket

In de zienswijzen hebben bewoners zorgen geuit over geluid, slagschaduw en eventuele effecten van de windmolens op hun gezondheid. Ook zijn er vragen gesteld over de waarde van woningen en over de gevolgen van het windpark voor de lokale economie.
Het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de zorgen van bewoners. Samen werken zij aan een gebiedspakket bestaande uit een gebiedsfonds en een programma.

Gebiedsfonds


De provincie Drenthe heeft het voortouw genomen in het uitwerken van een gebiedsfonds. Provincie en initiatiefnemers stellen hiervoor beiden geld beschikbaar. Gedurende een periode van 15 jaar gaat het gemiddeld om ongeveer € 320.000,- per jaar. Hoe het fonds er exact uit gaat zien en waar het geld aan besteed gaat worden, is nog onderwerp van gesprek. U krijgt de gelegenheid om hier over mee te denken. Heeft u interesse, stuurt u dan een e-mail naar post[at]drenthe.nl onder vermelding van gebiedsfonds windenergie. Een medewerker van de provincie neemt vervolgens contact met u op.

Gebiedsprogramma


Het Rijk start een programma met als doel inzicht te krijgen in de zorgen die leven ten aanzien van geluid en slagschaduw en waar mogelijk maatregelen te nemen om eventuele hinder te verminderen. Nadere uitwerking van het programma vindt plaats in overleg met de provincie Drenthe en de initiatiefnemers. Samenwerking met gemeenten, de lokale GGD en ook bewoners(groepen) is hierbij van belang.

Participatie


Naast een gebiedsfonds en gebiedsprogramma, is het ook mogelijk om direct te participeren in het windpark. Dat kan via obligaties of via burgercooperatie De Windvogel. Door te participeren via de cooperatie, heeft u zeggenschap over de geldstromen van de cooperatieve windmolens. Deze geldstromen worden ingezet voor duurzame ontwikkeling van het gebied.