Minister Wiebes in brief aan Tweede Kamer: windpark mag in gebruik worden genomen

De eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer voldoet aan het reductievereiste uit het eerder afgesloten convenant (minimaal 35 dB reductie van EM stoorstraling ten opzichte van de norm). Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer. “Het windpark mag voor wat betreft het reductievereiste uit het convenant in gebruik genomen worden.”

In een vaststellingsovereenkomst is, conform het convenant, een nadere invulling van de stilstandsblokken opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de EM stoorstraling tijdens het gebruik van het windpark.
“Doordat aan de afspraken in het convenant over het reductievereiste kan worden voldaan, is deze belemmering voor de realisatie van het windpark vervallen. De provincie Drenthe heeft in IPO-verband afgesproken dat zij 285,5 MW aan opgesteld vermogen realiseert als bijdrage aan de in het Energieakkoord afgesproken landelijke doelstelling van 6000 MW wind op land. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer levert met een vermogen van 175,5 MW een belangrijke bijdrage aan het behalen van deze doelstelling.”

Meer over de besluiten rond Astron/LOFAR en het windpark