Het Gebiedsfonds: burgers bepalen zelf de verdeling van het geld

Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer is gerealiseerd in de Drentse Veenkoloniën op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger Odoorn. Dit gaat gepaard met een verandering van het landschap. Om iedereen die in de nabijheid van het windpark woont voordeel te laten hebben bij de komst van het windpark wordt onder meer een Gebiedsfonds opgericht. Hiermee kunnen we samen voordeel hebben van de economische impuls die de komst van het windpark betekent.

Het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten hebben toegezegd gedurende 10 jaar middelen ter beschikking te stellen voor dit fonds. Ook de initiatiefnemers van het windpark t.w. Raedthuys DDM B.V., Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. (tezamen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer) hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan dit fonds. De bijdrage van de initiatiefnemers zal gedurende 15 jaar 0,50 EURO/MWh bedragen, hetgeen naar verwachting een bedrag van ruim 300.000 euro per jaar zal betekenen. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (MWh) in een jaar. Over een periode van 15 jaar zal de bijdrage van het windpark naar verwachting dus ca. 4,5 – 5 miljoen euro bedragen. Daar bovenop komen dan nog de bijdragen van het Rijk, de provincie en de gemeenten.

Randvoorwaarden

Er komt dus vanuit twee richtingen geld in het gebiedsfonds: vanuit de overheden en vanuit het windpark. Het Rijk, de provincie en de gemeenten hebben als voorwaarde gesteld dat het geld dat zij inbrengen niet over de provincie- respectievelijk de gemeentegrens besteed mag worden. Inwoners van Stadskanaal die dichtbij de windturbines wonen kunnen hier dus niet van profiteren.

De initiatiefnemers van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben aangegeven dat hun inbreng is bedoeld voor het gebied in de nabijheid van de windturbines. Inwoners van Borger Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal die dicht bij de windturbines wonen kunnen hier voordeel van hebben.

Vastleggen doelen

Om maximaal profijt te hebben van de middelen in het gebiedsfonds, is het zaak de doelen waar het geld aan besteed moeten worden goed vast te leggen. In dat kader ontvingen inwoners van sommige dorpen in Borger Odoorn recent een enquête van de gemeente met de vraag mee te denken over de doelen waar het geld van de overheden aan moet worden besteed. De gemeente Aa en Hunze laat dit over aan de omgevingsadviesraad.

Ook voor het geld dat de initiatiefnemers van het windpark inbrengen in het Gebiedsfonds zal moeten worden vastgelegd aan welke duidelijke doelen dit zal worden besteed. Voor alle duidelijkheid: het zijn de buren van het windpark die dit bepalen en niet de overheden of de initiatiefnemers.  

Wij vragen alle inwoners van het gebied rond het windpark (Borger Odoorn, Aa en Hunze en delen van Stadskanaal) aan welke doelen het geld naar hun mening worden besteed. Door het kiezen van die doelen die naar uw mening bijdragen aan het “op een hoger plan” brengen van de Veenkoloniën zit u dus mee aan het stuur van de ontwikkeling van dit gebied. 

Het resultaat van de enquête zullen wij meegeven aan het bestuur van het te vormen Gebiedsfonds. Zodra het fonds er is kunt u concreet projecten voorstellen die bijdragen aan deze doelen.

Vul hier het enquêteformulier in

Onderstaand kunt u aangeven waarvoor het geld dat de Initiatiefnemers van het windpark inbrengen in het Gebiedsfonds moet worden gebruikt. U kunt maximaal 2 onderwerpen kiezen. Daarnaast kunt u uw eigen ideeën aandragen in het vrije invulveld. Daar kunt u al uw eigen ideeën in 1 keer invullen.

Inzenden kan tot 31 januari 2021.