‘Eerste windturbine van dit windpark maakt geen laagfrequente bromtoon’

De eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer maakt geen laagfrequente bromtoon. Bij de overige 44 windturbines (van dezelfde producent) is dat dan ook niet te verwachten. Dat constateert geluidsspecialist Jan van Muijlwijk. Hij verrichtte metingen in de omgeving van de windturbine. De expert deed metingen terwijl de windturbine in bedrijf was en toen deze stil stond. Het verschil in geluid was volgens hem laag.

Van Muijlwijk geeft aan dat al gauw naar windmolens als bron van geluid wordt gewezen.
“Ja dat is heel vaak zo. In de meeste laagfrequente kwesties meldt iemand hinder van een lage toon, gaat op zoek, kijkt om zich heen en denkt: waar komt dat vandaan? Dan wordt heel vaak gedacht aan een groot bedrijf, een windmolen of een andere machine. En in maar een heel klein aantal van de gevallen blijkt het dat ook werkelijk te zijn. Heel vaak vind je na een zoektocht dat het iets anders is. Bijvoorbeeld de koikarper vijverpomp van de buurman. Of de CV-ketel van jezelf. Of een koelkast. Dat kan allemaal, die maken ook lage tonen. Maar het zou ook een windmolen kunnen zijn. Alleen: dat is heel zeldzaam.”

Jan van Muijlwijk deed geluidsmetingen terwijl de windturbine in bedrijf was en bij stilstand.

Van Muijlwijk analyseerde de gemeten geluiden nauwkeurig en bracht een veelheid aan frequenties in beeld. Daarbij keek hij ook naar achtergrondgeluiden en eventueel afwijkende tonen.

Video-toelichtingen bij de geluidsmetingen

Speciale pagina’s: Geluid en Slagschaduw