Eerste windturbine staat: technische afwerking gestart

Onder grote belangstelling van het publiek is woensdag 17 juli de bouw van de eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer afgerond. Het plaatsen van de rotorbladen (wieken) was ‘s morgens de spectaculaire afsluiting van iets meer dan een week aan bouwwerkzaamheden. Direct na plaatsing van het derde rotordeel, werd begonnen met het demonteren van de grote hijskraan.
In en om de windturbine is bovendien de technische afwerking gestart. Die bestaat onder meer uit het aansluiten van alle bekabeling. Tot het moment waarop alle werkzaamheden zijn afgerond, is op de turbine nog sprake van een tijdelijke verlichting. Die verlichting kan (in afwijking van de definitieve versie) bijvoorbeeld ‘s nachts nog knipperen.