Leerlingen bekijken windturbine na gastles

Waarvoor gebruiken we elektriciteit, hoe komt dat bij ons thuis en hoe wordt het gemaakt? Leerlingen van basisschool De Mozaiek in Stadskanaal bogen zich erover in het kader van een projectweek. Tijdens een gastles, verzorgd door het windpark, kwamen ook kolencentrales, gascentrales, kerncentrales en zonneparken aan bod. De informatieronde werd afgesloten met een bezoek aan een windturbine aan de Zuidelijke Tweederdeweg in Nieuw Buinen.

Rotorbladen OM-1.3 gemonteerd;
komende maand demontage RH-3.6Nabij de Dideldomweg is de herbouw van windturbine OM-1.3 nagenoeg afgerond. Alleen de rotorbladen moeten nog worden gemonteerd. Het afronden van de bekabeling en technische installaties in de windturbine neemt nog geruime tijd in beslag. Naar verwachting levert de turbine in april weer elektriciteit aan het net. Vier windturbines in dezelfde OM-1 lijn stonden vanwege de werkzaamheden aan turbine OM-1.3 de afgelopen tijd stil. Die turbines zijn op 21 februari weer in bedrijf gesteld. De grote kraan die wordt gebruikt bij de montage van de torendelen, nacelle, hub en rotorbladen, wordt na de hijswerkzaamheden gedemonteerd.

De kraan verhuist naar de windturbine RH-3.6, aan de Gasselternijveenschedreef. Die windturbine staat al enige tijd stil na een storing. Om de schade van deze storing en de mogelijke gevolgschade in beeld te brengen en vervolgens goed te kunnen herstellen zal de windturbine worden gedemonteerd. De torendelen en de rotorbladen blijven op de locatie van turbine RH-3.6 liggen. Enkele andere onderdelen worden elders onderzocht, zonodig hersteld, getest en daarna teruggebracht naar de locatie van turbine RH-3.6.   Zodra de weersomstandigheden het toelaten start bij RH-3.6 de demontage van de turbine-onderdelen. Als de onderdelen zijn hersteld, volgt later dit jaar de montage van de gehele windturbine.

Werkzaamheden OM-1.3 hervatNabij de Dideldomweg in Gasselternijveenschemond is eind vorige week de kraan gearriveerd voor de werkzaamheden aan windturbine OM-1.3. Nadat het onderste torendeel van die windturbine is vervangen zal de herbouw beginnen. De voortgang van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de wind. Als de omstandigheden gunstig zijn kan de gehele klus binnen enkele weken zijn afgerond.

Grote hijskraan bij inspectie RH-3.6

Bij de windturbine RH-3.6 (nabij de Gasselternijveenschedreef) start dinsdag de opbouw van een grote hijskraan. Die kraan is vanaf maandag in onderdelen aangevoerd en is nodig bij de inspectie van de windturbine. Die turbine staat sinds enige weken stil vanwege een storing.
De afgelopen dagen zijn langs de Gasselternijveenschedreef al voorbereidingen getroffen voor het transport van de vrachtwagens met de hijskraandelen. Er liggen extra rijplaten in de bocht en er zijn borden geplaatst. De grote kraan wordt opgebouwd met behulp van een tweede (kleinere) hijskraan.

De inspectie wordt uitgevoerd vanuit een werkbak aan de hijskraan. Tevens gaan abseilers aan de slag. Het is niet de bedoeling (zoals nabij de Dideldomweg gebeurt met OM-1.3) dat delen worden gedemonteerd. De grote hijskraan wordt naar verwachting eind van de week weer gedemonteerd en afgevoerd.

Vier windturbines RH-3 lijn weer in bedrijf

De werkzaamheden aan de RH-3-lijn zijn zover gevorderd dat de kabel naar de turbines RH-3.2 t/m RH-3.5 naar verwachting eind van deze week weer in gebruik genomen kan worden. Op dat moment zullen deze turbines ook weer in bedrijf gesteld worden. De obstakelverlichting ten behoeve van de luchtvaart werkt vanaf dat moment ook weer. Ook de slagschaduwregeling gaat opnieuw in werking.
De storing aan turbine RH-3.6 is nog in onderzoek. Het is op dit moment onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Die turbine is voorlopig niet in bedrijf en ook de obstakelverlichting werkt niet. De luchtvaartautoriteiten zijn daarover geïnformeerd. Vliegverkeer is daardoor op de hoogte van de situatie ter plekke.

Expositie in Refaja Ziekenhuis verlengd

De foto-expositie Wind, in de gangen en wachtruimtes van poliklinieken van het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal, is verlengd t/m maart. Belangstellenden kunnen een bod doen op de ingelijste 30 foto’s. De opbrengst komt ten goede aan het Memorie Fonds van Treant/Refaja, dat bijzondere momenten voor patiënten wil vastleggen op foto.
Wie de foto’s online wil bekijken en een bod wil doen kan terecht op de expositie-pagina op de website van het windpark:
www.drentsemondenoostermoer.nl/expositie

Verlichting RH-3 lijn soms uit vanwege werkzaamheden

Vanwege een technische storing in turbine RH-3.6 nabij Gasselternijveenschemond staat deze turbine momenteel stil. Om werkzaamheden aan deze turbine uit te voeren  is de kabel waarmee alle turbines in de RH-3 lijn zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk buiten bedrijf gesteld. Als gevolg hiervan staan ook de turbines RH-3.2 t/m RH-3.5 voorlopig stil. Daardoor kan het voorkomen dat de luchtvaartverlichting op deze turbines niet brandt. De luchtvaartautoriteiten zijn daarover geïnformeerd. Luchtvaartverkeer is daardoor op de hoogte van de situatie ter plekke.

Torendeel OM-1.3 binnenkort vervangen

Het onderste torendeel voor windturbine OM-1.3 aan de Dideldomweg wordt, zoals aangekondgd op10 juni, binnenkort vervangen. Het vervangende torendeel en de hijskraan worden op korte termijn in een beperkt aantal transporten aangevoerd. Opbouw van de kraan duurt vervolgens ongeveer een week. Demontage van de bestaande windturbine en herbouw vinden aansluitend plaats. Tijdens de hijswerkzaamheden kan het voorkomen dat turbines OM-1.4 t/m OM-1.7 tijdelijk stil staan.

Bezoek windmolen nu met 360 graden video

De videofilm die bezoekers meeneemt op een 360 graden toer door een windmolen is nu ook online terug te zien. Wie via een mobiele telefoon kijkt kan met die telefoon in de hand rondom bewegen en kijken. Via de computer is rondom kijken mogelijk door met de muis te schuiven.
Kijk hier voor de film.

Expositie in Refaja komt ten goede aan Memorie Fonds

In de gangen en wachtruimtes van poliklinieken van het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal zijn 30 foto’s te zien van de fotowedstrijd Wind. De tentoonstelling duurt tot 17 december. Belangstellenden kunnen een bod doen op de ingelijste foto’s. De opbrengst komt ten goede aan het Memorie Fonds van Treant/Refaja, dat bijzondere momenten voor patiënten wil vastleggen op foto.
De expositie is niet bedoeld als openbare tentoonstelling maar met name bedoeld voor bezoekers van de poliklinieken.
Wie de foto’s online wil bekijken en een bod wil doen kan terecht op de expositie-pagina op de website van het windpark:
www.drentsemondenoostermoer.nl/expositie