Andere locatie bijeenkomst De Windvogel over buurtprojecten

De bijeenkomst van coöperatie De Windvogel over buurtprojecten in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer wordt op een andere locatie gehouden. De bijeenkomst op woensdag 27 februari is in dorpshuis De Badde (1e Exloërmond 56-J) in plaats van de kantine van vv Nieuw-Buinen, zoals eerder vermeld. 
 De aanvangstijd blijft ongewijzigd: de inloop begint vanaf 19.00 uur.

Buurtprojecten

De Windvogel geeft uitleg over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.
De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers. Dee coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
Het doel van de coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.
Voorbeelden van buurtprojecten: